Fonts

BasicCommercial LT Light Regular Specimen

Testing1

--------------------------------------------------------

BasicCommercial LT Roman Regular Specimen

Testing2

--------------------------------------------------------

BasicCommercial LT Bold Regular Specimen

Testing3

--------------------------------------------------------

BasicCommercial LT Black Regular Specimen

Testing4

--------------------------------------------------------

litera heavy

Testing5
--------------------------------------------------------

litera medium

Testing6
--------------------------------------------------------

litera light

TestingTesting